MONDIORING

I S T O R I J A T

Mondioring je jedan od najmladjih i najperspektivnijih sportova sa psima. Sport je nastao kasnih 80-ih godina prošlog veka, a osnivači su Francuska, Belgija, Holandija i Nemačka.

Cilj je bilo stvaranje sporta koji neguje tradiciju zemalja osnivača te stoga sadrži najbolje elemente Francuskog-Franch ringa, Belgijskog ringa, Holandskog-KNPV-a i Nemačkog-Schudz hunde sporta.

Prvo takmičenje održano je 1987 godine u Belgiji ,gde je održano i prvo svetsko prvenstvo 1994 godine. Već od 1.januara 1995 god. Mondioring postaje priznat od Medjunarodne kinološke federacije FCI.

C I LJ  S P O R T A

Sport testira sposobnosti psa da zaštiti sebe i svog vodiča čak i u uslovima estremnog ometanja.Zahteva strogu selekciju pasa ,obimnu obuku i izuzetnu disciplinu u radu.

Sastoji se iz tri nivoa u zavisnosti od stepena obučenosti psa ,a u okviru svakog od njih postoje tri elementa obuke koji se prikazuju:

    • Poslušnost

    • Skokovi

    • Zaštitu

Prikaz takmičara i psa traje bez bez prekida u nizu od 20 min i 8 vežbi po prvom stepenu do 45 minuta i 17 vežbi po trećem stepenu.

Svi elementi sporta leže na načelu funkcionalnosti i primenljivosti u realnim uslovima,zbog toga se zahteva maksimalna kontrola psa u svakom trenutku takmičenja,bilo da se radi na vežbama poslusnosti,skokovima ili zaštiti.I sama organizacija Mondio sporta zamišljena je tako da se na svakom takmičenju razlikuje scena poligona ,slično pozorišnim scenama ,kako se vodič i pas ne bi mogli šablonski pripremati. Prostije rečeno ne postoje dva takmičenja sa istim uslovima poligona, kako bi se izbeglo da pas uči vežbe “napamet”.